Postępowanie WZP.272.32.2012
Dostawa wyposażenia dla pracowni gastronomicznej oraz dostawa mebli, akcesoriów meblowych wraz montażem/instalacją dla pracowni edukacyjno-dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille’a w Bydgoszczy

 

 Do pobrania:

 
 
  • Odpowiedź na pytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ( - plik pdf)  


  • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I (PAKIET A) I CZĘŚCI III (PAKIET C) ORAZ UNIEWAŻNIENIU W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH ( - plik pdf)