Postępowanie WZP.272.27.2012
Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remont i przebudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia zewnętrznego i nadzór autorski nad realizacją tych robót

 

 Do pobrania:

 
 
 
 


  • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)    

 

  • Odpowiedzi na pytania z dnia 14 czerwca 2012 ( - plik pdf

 

  • Odpowiedzi na pytania z dnia 11 lipca 2012 ( - plik pdf

 

  • Odpowiedzi na pytania z dnia 3 lipca 2012 ( - plik pdf

 

  • Odpowiedzi na pytania z dnia 16 lipca 2012 ( - plik pdf
  • Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 16 lipca 2012 ( - plik pdf

 

  • Odpowiedzi na pytania z dnia 22 czerwca 2012 ( - plik pdf