Inaugurujemy kampanię promującą województwo
 „Nasze kujawsko-pomorskie” -  taki slogan ma kampania promocyjna  przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej adresatami są mieszkańcy województwa. Wartość kampanii to 2 miliony złotych, z czego dwie trzecie środków zostało pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
- Chcemy przekonać mieszkańców, że powinniśmy być dumni z miejsca, w którym żyjemy. Walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne województwa, to prawdziwe perełki, które warto poznać oraz rekomendować znajomym – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pierwsze działania promocyjne rozpoczęliśmy 21 kwietnia. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, podczas corocznej inauguracji sezonu turystycznego odbyło się wydarzenie promocyjne o nazwie „Zielona Wyspa”. Parki krajobrazowe, ośrodki edukacji ekologicznej i harcerze przygotowali konkursy i programy edukacyjne dla dzieci. Samorządy, lokalne grupy działania i Lokalne organizacje turystyczne promowały możliwości wypoczynku na łonie natury. Wszystkie atrakcje były dostępne dla mieszkańców od godziny 10 do 18.
Więcej na ten temat tutaj.
 
Dlaczego promocja wewnętrzna jest ważna? Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mieszkańcy województwa generują prawie 40 procent ruchu turystycznego w ramach województwa oraz są - po internecie - najważniejszym źródłem informacji dla turystów odwiedzających nasz region. Podobne wyniki zaobserwowano we wszystkich województwach, gdzie prowadzono monitoring ruchu turystycznego. Mieszkańcy to doskonali ambasadorzy regionu i warto, aby znali jego najpiękniejsze zakątki.

Cele kampanii to wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych i turystycznych regionu oraz kształtowanie proekologicznych postaw, budowa świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania środowiska naturalnego w animowaniu rozwoju gospodarczego regionu, propagowanie zarabiania na turystyce poprzez odpowiedzialne wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego.

Działania promocyjne będą realizowane do końca 2013 roku. Ważnym partnerem w realizacji wszystkich działań będą dyrekcje parków krajobrazowych. W ramach kampanii odbędzie się dziesięć wydarzeń promocyjnych, zostanie wydanych 129 tysięcy  egzemplarzy publikacji promocyjnych, 47,5 tysiąca map przyrodniczych, powstanie 20 filmów, gry edukacyjne dla dzieci, multimedialne pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz 61 tysięcy różnych gadżetów promocyjnych. Odbędzie się również osiem konferencji dla samorządowców, które będą promowały dobre praktyki uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju w marketingu terytorialnym.

Projekt nosi nazwę „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

Gabinet Marszałka
Wydział Turystyki


17 kwietnia 2012 r.
ostatnia aktualizacja: 1 października 2012 r.