Postępowanie WZP.272.16.2012
Modernizacja czterech sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED 72

 

 Do pobrania:

 
 
 
 
  • Odpowiedzi wraz z zmodyfikowanym Formularzem ofertowym  ( - plik pdf)   
 
  • Odpowiedzi na pytania z 10 maja 2012 roku  ( - plik pdf)    
 
 
  • Wyjaśnienie wraz z zmodyfikowanym Formularzem Ofertowym ( - plik pdf)      
 
  • Informacja o wyniku postępowania ( - plik pdf)