Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2012
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Uchwałą Nr 14/356/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
 
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2012 – tutaj

Zgodnie  z zapisem zawartym w rozdziale VI ust. 9 regulaminu otwartego konkursu ofert    nr 17/2012 - do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Oferent, któremu przyznano dotację  na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie może:
  • odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Edukacji     i Sportu,  
  • złożyć w formie  pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania
  • szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu nr 17/2012 rozdz. VII.
  • formularze do pobrania ze strony Organizacji Pozarządowych  2012 - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  tel. 56 646 20 21  
  • Marcin Brachowski : wew. * 2559, kom. nr  883 353 694 -  korekty, umowy,
  • Adam Białek:  wew. * 2522, kom. nr 883 353 688 -  sprawy merytoryczne.