Postępowanie WZP.272.18.2012
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS oraz ratownictwa medycznego z podziałem na części

 

 Do pobrania: