Postępowanie WZP.272.17.2012
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”

 

 Do pobrania: