Postępowanie WZP.272.9.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych wraz z montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (WZP.272.9.2012), przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę