Ogłoszenie o konkursie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ogłasza otwarty
konkurs na scenariusz
pełnometrażowego filmu fabularnego
poświęconego postaci Fryderyka Chopina.
 
Konkurs ma na celu
  • pozyskanie scenariusza, na którym oparty będzie przyszły film o młodości Fryderyka Chopina;
  • promocję związków kompozytora i jego rodziny z Ziemią Dobrzyńską i Kujawami.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody pieniężne:
  1. Nagroda Główna w wysokości 30.000 zł;
  2. Druga Nagroda w wysokości 20.000 zł;
  3. Trzecia Nagroda w wysokości 10.000 zł.
Termin przyjmowania zgłoszeń – 30 stycznia 2013 r.
 
Osoby zainteresowane, w celu spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa, mogą zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 
Zgłoszenia mogą być składane osobiście albo przesłane na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dopiskiem Konkurs na scenariusz.
 
Informacja - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM, Janusz Bochenek - tel.56 646 2022 *2286, 883 359 315, 602 306 291
 
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego