Postępowanie WZP.272.11.2012
Wynajem 10 samochodów osobowych na potrzeby realizacji RPO WK-P oraz 5 samochodów osobowych na potrzeby realizacji POKL
Uwaga! Został zmieniony załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

 Do pobrania: