Postępowanie WZP.272.8.2012
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”

 

 Do pobrania: