Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne
Poniżej przedstawiamy listę ofert złożonych w ramach konkursu nr 6/2012 zawierających uchybienia formalne. Wskazane uchybienia można uzupełnić do dnia 10 lutego 2012 r. (liczy się data dostarczenia uzupełnień do Urzędu Marszałkowskiego).