Wystawa twórczości więziennej
 „Kiedy patrzę hen za siebie” – taki jest tytuł pokonkursowej wystawy prac plastycznych i rękodzielniczych oraz utworów literackich osadzonych w polskich zakładach karnych, którą do 4 lutego można oglądać w galerii sztuki ludowej i nieprofesjonalnej bydgoskiego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Organizowany w Bydgoszczy Ogólnopolski Konkursu Twórczości Więziennej odbył się już po raz dwudziesty.

Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1992 roku, w dwudziestu edycjach wzięło udział kilka tysięcy osadzonych, kobiet i mężczyzn, z prawie wszystkich zakładów karnych w kraju. Nadesłali łącznie dziesięć tysięcy prac plastycznych i rękodzielniczych oraz utworów literackich. Obok podobnej imprezy organizowanej przez służby penitencjarne w Sztumie, jest wydarzeniem kulturalnym o najdłuższej tradycji w polskich zakładach karnych. Przez dwadzieścia lat był inspiracją do podejmowania wielu nowych i ciekawych inicjatyw kulturalnych przez środowisko osadzonych i administracje zakładów penitencjarnych w całym kraju. Organizatorami są bydgoski areszt śledczy i bydgoski Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej.

20. Ogólnopolski Konkurs Twórczości Więziennej Bydgoszcz 2011 został ogłoszony pod hasłem „Kiedy patrzę hen za siebie”. Zamiarem organizatorów było wzbudzenie w więziennych twórcach refleksji dotyczącej ich wcześniejszego życia, przed odbywaniem kary pozbawienia wolności.  

„Kiedy patrzę hen za siebie”, wystawa podsumowująca  20. Ogólnopolski Konkurs Twórczości Więziennej Bydgoszcz 2011; galeria WOKiS w Bydgoszczy (Stary Rynek 18); wernisaż 12 stycznia godz. 17. Wystawa będzie czynna do 4 lutego.  


Na ilustracjach:
  • Arkadiusz Roszczynała „Kanał Bydgoski” (fot. u góry)
  • Arkadiusz Roszczynała „Zaułek” (fot. 1)
  • Andrzej Borek „Cela” (fot. 2)
  • Ryszard Gryka „Wspomnienia” (fot. 3).

1.  2.  3.

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy
instytucja kultury samorządu województwa


11 stycznia 2012 r.
Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2012 r.