Sprawozdania z programów zdrowotnych zrealizowanych w 2011 roku i planowanych do realizacji w 2012 r
Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. z 2008 r., Nr 163, poz. 1024) powiat przekazuje marszałkowi województwa informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku (2011) programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na rok bieżący (2012), w tym również informacje o programach zdrowotnych otrzymane od gmin, w formie zbiorczej.
 
Wspomniane informacje należy przekazać w formach pisemnej i elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do cytowanego wyżej rozporządzenia w terminie do dnia 5 lutego br. do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń), nr fax 56 62 18 413, adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Jednocześnie proszę, aby w sprawozdaniu za 2011 rok wskazać także Regionalne Programy Zdrowotne, szczególnie dane dotyczące Państwa wkładu finansowego w ich realizację.
Arkusz kalkulacyjny umożliwiający przygotowanie ww. sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=596&ma=011271 .