Konkursy 2012 rok
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarte konkursy ofert w trybie pożytku publicznego na wykonywanie zadań publicznych realizowanych w 2012 roku.


Konkurs nr 6/2012
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 6/2012

Konkurs nr 7/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 7/2012

Konkurs nr 8/2012 na ogłasza otwarty konkurs ofert nr 8/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji
i integracji społecznej seniorów”;


do pobrania: regulamin konkursu nr 8/2012

Konkurs nr 9/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”; 

do pobrania: regulamin konkursu nr 9/2012

Konkurs nr 12/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej”;

do pobrania: regulamin konkursu nr_12/2012

Szczegółowe informacje znajdują się na głównej stronie urzędu archiwum.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce tematycznej organizacje pozarządowe: otwarte konkursy ofert oraz zlecanie zadań – tryb uproszczony.