Rok praw dziecka
 Sejmik ustanowił rok 2012 Rokiem Praw Dziecka w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Samorządowe władze regionu włączają się w ten sposób w ogólnopolskie obchody ogłoszonego przez Sejm RP Roku Janusza Korczaka. Zachęcamy samorządy lokalne, instytucje pracujące z dziećmi, organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne  do udziału w organizacji przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia wrażliwości społecznej na potrzeby dzieci oraz świadomości na temat przysługujących im praw.
 
Każde dziecko ma prawo do ochrony przed zaniedbaniem lub przemocą. Ma prawo do wychowywania się w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, do edukacji i ochrony zdrowia. Każde dziecko, a zwłaszcza to niepełnosprawne, ma prawo do szczególnej pomocy i troski – czytamy w stanowisku sejmiku województwa z 19 grudnia w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Praw Dziecka w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Treść stanowiska tutaj.

Rok 2012 to okazja aby przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetkę Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita), wybitnej sławy pedagoga, lekarza, publicysty i oficera Wojska Polskiego, który był propagatorem idei, że dziecko jest autonomiczną osobą posiadającą własne prawa, potrzeby i zainteresowania. Wraz ze swoimi wychowankami zginął w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince. W 2012 roku mija 70. rocznica jego śmierci i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot w Warszawie.

Urząd Marszałkowski wspiera organizację wydarzeń i działań dotyczących kreowania podmiotowości dziecka w ramach konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych „Wspieranie działań rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” (więcej o konkursach dla ngo tutaj). Inicjatywy realizowane na rzecz dzieci zostaną objęte patronatem marszałka województwa. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się też konferencja poświęcona idei poszanowania godności  i budowania podmiotowości dziecka.

- Zachęcamy samorządy lokalne, przedszkola, szkoły, instytucje kultury, organizacje społeczne, społeczności lokalne oraz inne instytucje pracujące z dziećmi i rodzinami do włączenia się w organizację uroczystości i innych wydarzeń związanych z obchodami Roku Praw Dziecka i Roku Janusza Korczaka – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Rzecznik Praw Dziecka zachęca, aby każde z planowanych przedsięwzięć promujących Rok Janusza Korczaka i jego ideę podmiotowości dziecka zostało zgłoszone do jego biura. Inicjatywy opatrzone zostaną logiem Roku Janusza Korczaka i umieszczone w Kalendarium Roku Janusza Korczaka. Więcej informacji na stronie Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl (tam też można pobrać formularze zgłoszeniowe).

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  


fot. Piotr Ulanowski/freepress.pl   
 
5 stycznia 2012 r.