Konkurs ofert nr 10/2012 pn. „Ochrona i promocja zdrowia”
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 10/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:
„Ochrona i promocja zdrowia”
 
Dokumenty do pobrania:
 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Departament Zdrowia - Biuro Programów Profilaktycznych,

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
tel. 56 62 18 534, III piętro, pokój 421 (Konkurs nr 10/2012, 16/2012);