Świąteczne spotkanie seniorów z samorządem województwa.
 W związku z tym, iż mijający rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu, a przyszły rok 2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Departament Spraw Społecznych chcąc podkreślić te dwa wydarzenia zorganizował „Świąteczny Koncert dla zaangażowanych społecznie seniorów”.
 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło członków związków emerytów i rencistów, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, emerytowanych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora oraz środowisk kombatanckich z regionu. W imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego zebranych gości przywitał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober. Pierwsza część koncertu w wykonaniu Michała Hajduczeni, Magdaleny Cysewskiej oraz Marka Kamoli, przeprowadziła zgromadzonych przez krainę polskiej, międzywojennej piosenki filmowej, nie zabrakło takich utworów jak: „W małym kinie”, „Każdemu wolno kochać”, „Miłość czy wszystko wybaczy”.
 
Druga część koncertu, w której zespół „Słowiańskie Głosy” zaprezentował kolędy i pastorałki świata, wprowadziła zebranych w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, pozostawiając w pamięci wiele miłych wrażeń. Koncert był wyrazem szacunku za lata pracy na rzecz społeczeństwa regionu, ale także szansą zaszczepienia w osobach, które opuszczają główny nurt życia zawodowego, chęci i potrzeb aktywności i integracji społecznej oraz możliwością złożenia sobie świątecznych życzeń.

Koncert był wyjątkowy a odświętnie udekorowana Sala Wielka Dworu Artusa wprowadziła nas wszystkich w niezwykłą atmosferę świąteczną.
 
1. 2. 3.
4. 5.