Odszedł Bartłomiej Kołodziej
 Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bartłomieja Kołodzieja, człowieka prawego i oddanego regionalnej społeczności, radnego sejmiku województwa pierwszej kadencji, odznaczonego Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Dziś skończyłby 57 lat.

Był działaczem publicznym, politykiem, wykładowcą akademickim, architektem. Działał w  strukturach podziemnej Solidarności. W pierwszych wyborach w demokratycznej Polsce został wybrany do Senatu RP, w kolejnej kadencji sprawował mandat poselski. W latach 1998 – 2002 był radnym województwa, później, aż do ostatnich dni, radnym Włocławka. To między innymi dzięki jego staraniom na włocławskim Zawiślu stanął pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920 Roku. Za zaangażowanie w działalności publicznej został odznaczony między innymi wojewódzkim medalem Unitas Durat oraz medalami "Za walkę o Polskę wolną, solidarną i sprawiedliwą” i za zasługi dla diecezji włocławskiej.

Odszedł jeden z tych, dzięki którym Polska dołączyła do grona demokratycznych państw europejskich i konsekwentnie kroczy tą drogą. Cześć Jego pamięci!

               Piotr Całbecki                                                        Dorota Jakuta
       Marszałek Województwa                                          Przewodnicząca
        Kujawsko-Pomorskiego                                         Sejmiku Województwa