Środki finansowe
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym, w tym również zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawniających sporty wodne w województwie kujawsko-pomorskim:

Lp.

Nazwa zadania

 

Beneficjent

Kwota

1.

Monitorowanie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad akwenami wodnymi woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15.000,00 zł 

2.

Monitorowanie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad akwenami wodnymi woj. kujawsko-pomorskiego w lecie 2006

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

70.000,00 zł

3.

Organizacja przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo osób wypoczywających na akwenach wodnych woj. kujawsko-pomorskiego w okresie letnim 2007 r.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

74.000,00 zł

4.

Organizacja przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo osób wypoczywających na akwenach wodnych woj. kujawsko-pomorskiego w sezonie letnim 2008 r.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

83.000,00 zł

5.

Organizacja przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo osób wypoczywających na akwenach wodnych woj. kujawsko-pomorskiego w sezonie letnim 2009 r.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

50.000,00 zł

6.

Zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego. Patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób. Przeprowadzenie akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych w 2010 r.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

100.000,00 zł

7.

Zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego. Patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób. Przeprowadzenie akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych w 2011 r.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

100.000,00 zł

8.

Zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego. Patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób. Przeprowadzenie akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych w 2012 r.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

100.000,00 zł