Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej
Dofinansowanie w 2008 r.
  1. Zadanie:    Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
  2. Dotacja:                    100.000,00 zł


Dofinansowanie w 2009 r.
  1. Zadanie: Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa wysokościowego SHD-25 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu
  2.  Dotacja:                    80.000,00 zł


Dofinansowanie w 2010 r.
  1. Zadanie:    Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Chełmnie, średniego samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Toruniu, 241 kpl. ubrań specjalnych.
  2. Dotacja:                    180.000,00 złDofinansowanie w 2011 r.
  1. Zadanie:    Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Komendy PSP we Włocławku.
  2. Dotacja:                    200.000,00 zł