V edycja programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
W związku z realizacją V edycji programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w 2012 roku, prosimy o przesyłanie wniosków o przyznanie dotacji  z budżetu  państwa  na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych  wraz z załącznikami do dnia 20 grudnia 2011 roku. Dotyczy to tych jst. , które wcześniej złożyły deklaracje o uczestnictwie w powyższym programie w 2012 roku. Wniosek do pobrania wraz z załącznikami , znajduje się na stronie: www.orlik2012.pl