Informacja
Przypominam, że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2012 upływa z dniem 20 grudnia 2011 r. We wnioskach należy ujmować tylko osiągnięcia zawodników uzyskane w 2011 r. Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego p. 261 lub przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń.
 
Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zostały określone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VI/110/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  21 marca 2011 r. zamieszczonym poniżej.

Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu
Czesław Ficner