Remontujemy zabytki
 W zabytkowych obiektach naszego regionu trwają remonty konserwatorskie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace prowadzone w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie (powiat bydgoski, gmina Osielsko) ujawniły ukryte pod tynkami polichromie ścienne, a w trakcie renowacji wieży kościoła św. Marcina we Wrockach (powiat golubsko-dobrzyński) odkryto relikty dekoracji maswerkowej.
 
W 2009 roku samorząd województwa przygotował Program Opieki nad Zabytkami, który oprócz diagnozy i opisu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu wyznaczył kierunki ochrony zabytków na Kujawach i Pomorzu. W ciągu dwóch ostatnich lat na prace remontowe w zabytkach trafiło ponad 15,5 miliona złotych dotacji z budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki temu udało się zrealizować 176 przedsięwzięć. O ubiegłorocznym wsparciu na ochronę zabytków więcej w artykule tutaj.

- Wspieramy remonty zabytków nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach, gdzie na ratunek czekają zabytkowe kościoły, dwory i pałace oraz inne bezcenne dla historii Kujaw i Pomorza obiekty. W realizacji tych przedsięwzięć pomagają uruchomione przez samorząd województwa środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W tym roku zarząd województwa oraz radni sejmiku zdecydowali o przyznaniu wsparcia na realizację przedsięwzięć łącznie w 94 obiektach. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel w sumie ponad 8 milionów złotych. Na tą kwotę złożyły się środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – 6,9 miliona złotych oraz z budżetu województwa – 1,2 miliona złotych.

Część z tych inwestycji to przedsięwzięcia ratujące zabytki znajdujące się w fatalnym stanie technicznym i grożące zawaleniem. Wśród nich jest pochodzący z 1761 roku drewniany kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie (powiat mogileński, gmina Mogilno), który doczekał się konserwacji południowej elewacji. Możliwa była też kontynuacja remontu pochodzącego z przełomu XIX i XX wieku neorenesansowego kościoła filialnego Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Boboli w Wałdowie (powiat świecki, gmina Pruszcz), który od 2008 roku był wyłączony z użytkowania ze względu na zagrożenie konstrukcji. Prace konserwatorskie pomogły też uratować pochodzącą z 1639 roku drewnianą kaplicę w kościele św. Floriana w Pustyni (Sokołowo) w gminie Izbica Kujawska (powiat włocławski) oraz drewniany kościół św. Doroty w Orlu (powiat radziejowski, gmina Topólka) z 1775 roku.

Wśród ukończonych już prac jest konserwacja elewacji kościoła św. Marcina we Wrockach (powiat golubsko-dobrzyński), w trakcie której ujawniono pozostałości dekoracji maswerkowej w blendach wieży. We Włocławku zakończono prace konserwatorskie przy ołtarzu w kaplicy Matki Bożej w kościele franciszkanów oraz konserwację i renowację ceglanych elewacji w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela. Dobiegła też końca rewitalizacja elewacji kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w toruńskim Kaszczorku, konserwacja rokokowego ołtarza bocznego Matki Boskiej Bolesnej w klasztorze franciszkanów w Pakości (powiat inowrocławski) oraz konserwacja polichromii ściennych w kościele św. Marii Magdaleny w Biskupicach (gmina Łubianka, powiat toruński).

Lista wszystkich dotacji tutaj.

O organizowanych przez Urząd Marszałkowski koncertach promujących projekt rewitalizacji zabytków tutaj

Jacek Piotrowski
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
 
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9.
 
  • 1. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie (powiat mogileński, gmina Mogilno)
  • 2. Kościół św. Floriana w Pustyni (Sokołowo, gmina Izbica Kujawska, powiat włocławski)
  • 3. Kościół św. Doroty w Orlu (powiat radziejowski, gmina Topólka)
  • 4. (także fot. u góry) odkryte dekoracje maswerkowe w kościele św. Marcina we Wrockach (powiat golubsko-dobrzyński)
  • 5. Ołtarz w kaplicy Matki Bożej w kościele franciszkanów we Włocławku
  • 6. Kościół św. Jana Chrzciciela we Włocławku
  • 7. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w toruńskim Kaszczorku
  • 8. ołtarz boczny Matki Boskiej Bolesnej w klasztorze franciszkanów w Pakości (powiat inowrocławski)
  • 9. polichromie ścienne w kościele św. Marii Magdaleny w Biskupicach (gmina Łubianka, powiat toruński)
 
14 października 2011 r.
ostatnia aktualizacja: 17 października 2011 r.