„Rodzina współczesna w perspektywie kapitału społecznego i edukacyjnego”, konferencja 08.11.2011r.
 Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we współpracy z katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, organizuje w dniu 8 listopada 2011 r. konferencję pt.: „Rodzina współczesna w perspektywie kapitału społecznego i edukacyjnego”.
 
Celem spotkania jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych polskich rodzin oraz problematyki rodzicielstwa. Wskazane przez badaczy zjawiska i procesy dyskutować będziemy w kontekście kapitału społecznego oraz edukacyjnego. Kategoria kapitału społecznego pozwala analizować rodzinę jako warunkujący uczestnictwo społeczne podmiot funkcjonowania wspólnot budujących podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Zagadnienia związane z kapitałem edukacyjnym pozwalają dostrzec uwarunkowania potencjałów i zagrożeń rodzin w zakresie socjalizacji dzieci. Obok wykładów i odczytów przewidziano także czas na dyskusję w formie sesji tematycznych, na których będzie można zapoznać się z różnymi problemami dotykającymi funkcjonowania rodzin oraz z konkretnymi metodami pracy z rodziną, w tym nowymi rozwiązaniami jak np.: asystent rodziny. Zaproszenie na konferencję przyjął profesor Jurij Szczerbiak z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, który zasygnalizuje istotne cechy przemian kulturowych warunkujące życie rodzin na Ukrainie.

Konferencję adresujemy do wszystkich zainteresowanych, szczególnie osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zajmujących się zawodowo i społecznie wspieraniem rodzin, zapraszamy także studentów uczelni naszego regionu.

Do pobrania: