Uchwała o dofinansowaniu
Informujemy, że UCHWAŁĄ NR 60/1253/11 z dnia 13 października 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie projektowi pn. „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.