Spotkanie Partnerów Projektu
Dnia 10 października 2011 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Partnerów Projektu pn. „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego” w zakresie składania wniosków o płatność oraz rozliczania dofinansowania. Poniżej znajdują się omawiane materiały oraz dokumenty.
Załączniki:
  1. Opis Faktury RPO dla Partnerów
  2. Wniosek o płatność
  3. Sprawozdanie końcowe
  4. Protokół odbioru wzór
  5. Opis udzielonego zamówienia
  6. Logo RPO kolor
  7. Logo RPO czarno-białe 
  8. Prezentacja
  9. Departament Inwestycji – wymagane dokumenty