Nowa siedziba humanistów z UMK
 W poniedziałek (3 października), w dniu inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego budynku Collegium Humanisticum, które powstało dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uroczystościach wziął udział marszałek Piotr Całbecki.

Inaugurację roku akademickiego na UMK rozpoczęło tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. Główne uroczystości odbyły się w uniwersyteckiej auli na Bielanach. Szczególne wyróżnienie UMK Convallaria Copernicana otrzymał biskup toruński Andrzej Suski. Odbyła się też immatrykulacja studentów pierwszego roku, wręczono nagrody i wyróżnienia, a inauguracyjny wykład wygłosił profesor Andrzej Skowroński.
 
Przemówienie marszałka Piotra Całbeckiego, wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego tutaj
 
Collegium Humanisticum powstało w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach. Jako pierwsi zajęcia w nowym gmachu rozpoczną studenci historii i neofilologii.

Budowa Collegium Humanisticum to pierwszy etap realizacji koncepcji stworzenia nowego kampusu, w którym znajdą się pomieszczenia dydaktyczne i badawcze wszystkich uniwersyteckich kierunków humanistycznych. Jako pierwsze powstały dwa segmenty nowej siedziby humanistów:
  • część dydaktyczna o powierzchni całkowitej ok. 9.600 m². Na trzech kondygnacjach znalazły się pomieszczenia dydaktyczno-wykładowe: 15 sal wykładowych,12 sal ćwiczeniowych, 9 sal komputerowych oraz biblioteka, szatnie, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Segment ten będzie wspólny dla wszystkich wydziałów, które docelowo zostaną zlokalizowane w Collegium Humanisticum,
  • moduł naukowo – badawczy o powierzchni 4.750 m². dla Wydziału Nauk Historycznych, gdzie siedzibę będą miały: dziekanat, sale Rady Wydziału, pokoje dyrekcji instytutów oraz pracowników naukowych, a także pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 76 milionów złotych, z czego 42 miliony złotych pochodzą z RPO WK-P. W przyszłości Collegium Humanisticum będzie mogło być rozbudowywane o kolejne moduły wydziałowe, które korzystać będą ze wspólnej części dydaktycznej. Docelowo będzie to pięciosegmentowy obiekt o łącznej powierzchni około 25.535 m², który pomieści trzy wydziały: humanistyczny, filologiczny i pedagogiczny.

Materiał filmowy zarejestrowany w czasie prac wykończeniowych tutaj.
Materiał filmowy zarejestrowany po zakończeniu robót tutaj.  

W miasteczku uniwersyteckim na Bielanach rozpoczęły się też prace na placu budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. To kolejna ważna dla uniwersytetu inwestycja, która znalazła się na liście  projektów kluczowych RPO WK-P.  Więcej na ten temat tutaj .

Dziś nowy rok akademicki inaugurują też Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej. W uroczystościach rozpoczęcia roku akademickiego na tych dwóch toruńskich uczelniach udział weźmie członek zarządu Sławomir Kopyść. Działająca od czerwca 2010 roku w Toruniu Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej powstała dzięki prawie dziesięciomilionowej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Gmach szkoły prowadzonej przez ojców franciszkanów powstał na zapleczu barokowego klasztoru przy ulicy Poznańskiej. Więcej na ten temat tutaj.

Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

1. 2. 3.

4. 5. 6.

 

1. 2. 3.

3 października 2011 r.