Postępowanie WZP.272.60.2011
Opracowanie elementów strategii promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Do pobrania: