Miejsca odbioru oraz zbierający zużyte baterie i akumulatory
 
  1. Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  2. Wykaz zbierających zużyte baterie i akumulatory.