Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”
 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza V edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
 
Celem jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych projektów; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorem zmian, podejmujące ciekawe, nowe podejście na rzecz rozwoju i organizacji społeczności lokalnej, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody znajdują się poniżej.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2011 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych lub przesłać pocztą na adres Departamentu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu;  telefon (056) 656 10 57, mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Departament Spraw Społecznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

Do pobrania: