Postępowanie WZP-272.53.2011
Zakup elektrycznych czteroczłonowych zespołów trakcyjnych (dopuszcza się możliwość zakupu używanych jednostek)

 

 Do pobrania: