Biały Orlik 2011
Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program pn. „Biały Orlik”, obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych w 2011 roku. 
W związku z czym prosimy o przesyłanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami  na adres : Urząd Marszałkowski , Departament Edukacji i Sportu, ul. Plac teatralny 2, 87-100 Toruń do 22.07.2011 r. Założenia programu znajdują się na stronie www.orlik2012.pl .