Warsztatowe szkolenia wyjazdowe rozpoczęte
 W miesiącu maju rozpoczęty został cykl szkoleń wyjazdowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Prowadzone są one w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie i dotyczą „szkoleń miękkich” z „obsługi klienta” i „umiejętności negocjacji”.
 
To ostatnie szkolenie adresowane jest do wszystkich kobiet pracujących w Urzędzie. W szkoleniach wyjazdowych uczestnicy mają zagwarantowany przejazd do ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie oraz dwudniowe wyżywienie.  

Już drugi miesiąc trwają szkolenia blended learning adresowane do pracowników Urzędu prowadzone w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2.

Każdy uczestnik ww. szkoleń zobowiązany jest do udziału w 2 dniowym szkoleniu warsztatowym oraz do uzupełnienia wiadomości metodą e-learningową i zaliczenia egzaminu znajdującego się na platformie LMS. Na bieżąco odbywa się rekrutacja do poszczególnych grup warsztatowych.

Małgorzata Kruszewska, Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem „Mocne Kadry”
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.