Informacje 2006
Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XV/189/03 z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia informacji na temat stanu przygotowań Województwa Kujawsko-Pomorskiego do integracji z Unią Europejską, przedstawia informację o postępie działań podejmowanych na rzecz absorpcji funduszy strukturalnych.

2006