Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2011 rok
Zarząd Województwa realizując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/202/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
INFORMACJA KWARTALNA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W ZAKRESIE POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO