Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2010 r.
 
INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO wg stanu na dzień 31.12.2010

CZĘŚĆ 1 – Skrócona informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1. Wyciąg z informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31.12.2010 roku

2. Zbiorcza informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31. 12. 2010 roku

CZĘŚĆ 2 – Szczegółowa informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.    Wykaz podmiotów gospodarujących nieruchomościami

2.    Informacja o nieruchomościach Województwa Kujawsko-Pomorskiego


3.  Informacja o nieruchomościach Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg departamentów pełniących nadzór nad wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi

4.  Tabele ze szczegółowym wykazem gruntów, budynków i budowli stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

5.    Drogi wojewódzkie

6.    Aktywa Województwa Kujawsko-Pomorskiego oprócz nieruchomości

7.    Ograniczone prawa rzeczowe

8.    Wierzytelności

9.    Prawa majątkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółkach

10.    Hipoteki ustanowione na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

11.    Dochody z mienia