Postępowanie AD-IV.272.29.2011
Opracowanie dokumentacji do Programów ochrony powietrza w oparciu o roczną ocenę jakości powietrza za rok 2007 dla:
  • aglomeracji bydgoskiej pod względem przekroczeń dopuszczalnych benzenu,
  • miasta Włocławek pod względem przekroczeń dopuszczalnych dwutlenku azotu,
  • dla wszystkich 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń dopuszczalnych benzo(a)piranu (aglomeracja bydgoska, miasto Grudziądz, miasto Toruń, miasto Włocławek, powiat bydgoski, powiat inowrocławski, powiat lipnowski, powiat nakielski, powiat toruński, strefa brodnicko-rypińska, strefa chełmińsko-świecka, strefa dobrzyńsko-wąbrzeska, strefa mogileńsko-żnińska, strefa sępoleńsko-tucholska, strefa włocławsko-aleksandrowska)

 

 Do pobrania:

 
 
  • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf