Postępowanie AD-IV.272.14.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na najem sali szkoleniowej, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego