Informator dla pracowników UMW K-P
o realizacji PROJEKTU (w tym planowanych szkoleniach) pt. „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”