Postępowanie AD-IV.272.13.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na obsługę cateringową szkoleń organizowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2 w ramach projektu „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”