Postępowanie AD-IV.272.10.2011
usługa całodobowego fizycznego dozoru i ochrony nieruchomości położonej we Włocławku

 

 Do pobrania:

 
 

 
 
 
UWAGA: Ten wzór umowy należy załączyć do składanej oferty.
 
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  ( - plik pdf