Wspieramy akademików, uczelnie rosną
 Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego konsekwentnie wspiera rozwój uczelni w Kujawsko-Pomorskiem, dotując inwestycje służące badaniom i dydaktyce, fundując stypendia i granty. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz regionalnego budżetu nasze uniwersytety i szkoły wyższe działają w coraz lepszych warunkach lokalowych i mają do dyspozycji coraz lepszy sprzęt badawczy.

Jesteśmy regionem który stwarza swoim uczelniom dobre warunki do dynamicznego rozwoju. Dzięki wojewódzkim subwencjom oraz pozostającym w gestii samorządu województwa środkom pomocowym Unii Europejskiej mogą realizować przedsięwzięcia pozostające dotąd w sferze marzeń.

- Powszechnie wiadomo, że inwestowanie w naukę to najlepszy sposób kreowania pomyślnej przyszłość kraju i województwa. Kreatywne, dobrze przystosowane do zmieniających się warunków, wysoko wykwalifikowane kadry to najważniejszy kapitał naszego regionu. Wierzę, że nasze uczelnie mogą być motorem trwałego rozwoju
– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Dotacje z RPO WK-P otrzymały:

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – na dwa projekty
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika – na dwa projekty
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – na stworzenie centrum badawczego na miarę XXI wieku
  • Akademia Muzyczna – z dwóch segmentów RPO
  • Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej.

Po szczegóły na temat uczelnianych inwestycji odsyłamy do materiałów na ten temat:


Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


18 lutego 2011 r.