Informacje 2011
Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

2011Zgodnie z uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr V/78/11 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacje zamieszczane będą w cyklu kwartalnym. Link .