Informacja
W sprawie przyznawania stypendiów sportowych w 2011 roku.
 
Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o sporcie kwalifikowanym utraciła moc z dniem 15.10.2010 r. W tej sytuacji przestała obowiązywać podjęta na podstawie w/w ustawy uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXXVIII/945/09 określająca warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych. W związku z powyższym kwestie związane z przyznawaniem stypendiów sportowych w 2011 roku zostaną określone w możliwie krótkim czasie przez Sejmik Województwa w nowej uchwale.

Informacji w powyższej sprawie udziela
  • Adam Białek -   56 646 20 21 wew. 2522, tel. kom. stac. 883 353 688
  • Sylwia Waszak -  56 646 20 21 wew.  2511, tel. kom. stac.883 359 310
 
                                                           Dyrektor Departamentu
                                                                Edukacji i Sportu

                                                                Czesław Ficner