Postępowanie AD.IV.333/92/2011
Zaprojektowanie i wykonanie zadań pn. „Rozbudowa budynku warsztatowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy przy ul. Akademickiej 3” oraz  „Rozwój i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu w celu dostosowania umiejętności młodzieży niepełnosprawnej do potrzeb rynku pracy”- rozbudowa obiektu warsztatów na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 im. J. Korczaka w Toruniu

 

 Do pobrania: