Postępowanie AD.IV.333/1/2011
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.
„Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach – www.mojregion.eu”.

 

 Do pobrania:

 
  • modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert ( - plik pdf
 
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf