Informacja
W sprawie wyników uzyskanych przez Kluby i Stowarzyszenia Sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Krajowego Systemu Sportu Młodzieżowego w 2010 roku.
 
W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert dotyczącym szkolenia sportowego proszę o zapoznanie się z wynikami uzyskanymi w 2010 roku przez poszczególne Kluby  i Stowarzyszenia Sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Krajowego Systemu Sportu Młodzieżowego. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać w dniach 10 – 18.01.2011 r.  do Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego..

Informacji udziela:
  • Adam Białek -   56 646 20 21 wew. 2522, tel. kom. stac. 883 353 688
Do pobrania

                                              Dyrektor Departamentu
                                           Edukacji Sportu i Turystyki

                                                   Czesław Ficner