Stypendia dla uczniów - uwaga zmiany
Zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
W dniu 31 sierpnia 2009 r Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr XXXVII/921/09 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W/w uchwała wprowadziła zmianę, dzięki której uczeń nie jest zobligowany do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywanego dotychczas stypendium.
 
Do pobrania:


Pozostałe informacje:

  • Termin składania wniosków: Starosta  Powiatu  (Prezydent  Miasta)  składa wniosek o stypendium w Urzędzie Marszałkowskim  -  oddzielnie dla  każdego  kandydata  -  do  30  września danego roku szkolnego,  na druku stanowiącym załącznik do niniejszych zasad.
  • Z terenu powiatu można przedstawić Zarządowi Województwa  maksymalnie do 5 wniosków o przyznanie stypendium.
  • Szczegółowych informacji udziela również Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, tel. 883353690.
  • Wnioski można składać osobiście w siedzibie tut. urzędu, bądź wysyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Sportu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.