Konkursy 2011
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza:
 
1. otwarty konkurs ofert nr 6/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą :
„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 270 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :


2. otwarty konkurs ofert nr 7/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:
„Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą realizowanej przez organizacje młodzieżowe”

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2011 planuje się   przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :


3. otwarty konkurs ofert nr 8/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 90 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :

4. otwarty konkurs ofert nr 9/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:
„Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 270 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :


Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień  10 stycznia 2011 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach poszczególnych konkursów.  Można je też uzyskać dzwoniąc do Departamentu Spraw Społecznych  tel. 056 656 10 84 lub do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 18 403.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podobnie, jak w latach ubiegłych w terminie do 45 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Wszystkie formularze są dostępne tutaj: